Amdanom Ni

Fel teulu ffermio Cymreig rydym yn gwybod popeth am y bywyd gwledig lleol ac rydym o hyd yn hapus i’ch helpu ac i’ch addysgu am Benrhyn Llŷn - fel y tafarndai a’r bwytai gorau, yr atyniadau lleol, a’r teithiau cerdded harddaf, megis yr un sy’n mynd o’r fferm drwy’r fforest i Borth Neigwl a Phlas yn Rhiw, sydd yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Y Fferm
Mae’r fferm yn eiddo i’r teulu ers 40 mlynedd ac rwyf i a’m gŵr wedi bod yn ffermio ym Mronllwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Mae Bronllwyd yn fferm cig eidion a defaid sy’n edrych dros bedair milltir o draeth euraid o’r enw Porth Neigwl, sydd â golygfeydd godidog dros gaeau agored a mynyddoedd yn y pellter.

Yn y gwanwyn, rhwng Chwefror ac Ebrill, rydym yn wyna, ac yn gwneud silwair ac yn lloia yn yr haf.

Anifeiliaid Anwes
Er ein bod yn croesawu anifeiliaid, rydym yn cymryd camau dioglewch bychain o beidio â chaniatáu anifeiliaid anwes yn y tŷ ar eu pennau eu hunain, nac yn caniatáu iddynt fynd ar y dodrefn nac i’r ystafelloedd gwely. Fel pob perchennog ci da cofiwch lanhau baw eich anifail anwes. Diolch.

Codir tâl o £20 ar gyfer pob ci.

Diolch am ymweld â’n gwefan, ac edrychwn ymlaen at eich cyfarfod a’ch croesawu fel ein gwestai.

Gobeithiwn i chi ddod o hyd i’r hyn roeddech chi’n chwilio amdano. Fel arall, mae croeso i chi gysylltu â ni.