Llety Hunanarlwyo

Mae’r ffermdy hyfryd hwn, â’i ardd fawr daclus, wedi ei osod yng nghefn gwlad hyfryd Penrhyn Llŷn, gyda golygfeydd godidog ar draws gaeau agored a mynyddoedd yn y pellter.

Mae’r gegin newydd yn cynnwys peiriant golchi llestri, microdon, popty dwbl a hob anwytho, peiriant golchi a sychu dillad.

Ymlaciwch ar y soffas lledr â chwpanaid braf o de a darn o fara brith (darperir wrth i chi gyrraedd). Beth am gael tân â boncyffion go iawn yn y pentan? - (darperir cyflenwad cychwynnol o lo) darperir boncyffion. Mae teledu, peiriant DVD a digon o gemau a theganau i’ch cadw’n ddiddig.

I fyny’r grisiau mae tair ystafell wely, dau wely dwbl ac un gwely bync, ystafell ymolchi ac ystafell â chawod ar wahân. Mae dillad gwely ar bob vun. Mae cot, cadair uchel a gât diogelwch ar gael. Mae’r WiFi am ddim.Free WiFi

Mae tywelion a wifi am ddim ar gael.

Ar ôl diwrnod ar y traeth neu’n crwydro Penrhyn Llŷn, ymlaciwch yn yr ardd a chael barbeciw a gwydraid neu ddau o win!! Tra bo’r plant yn chwarae ar y trampolîn, beth am orffen y diwrnod drwy ymlacio yn y twb poeth?

Trydan drwy fesurydd arian £1.00

Cŵn - £20

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch ym Mronllwyd Fawr, felly cysylltwch â ni heddiw i drefnu eich gwyliau.

Mae 80% o’n harchebion yn bobl sy’n dod nôl am yr eildro.