subss1

Llyfr Ymwelwyr

Yma ym Mronllwyd Fawr, mae boddhad a barn ein cwsmeriaid yn bwysig iawn i ni. Dyma rai negeseuon oddi wrth ein cwsmeriaid bodlon:

"Dechrau da i’r Flwyddyn Newydd. Rydym wedi cael amser hyfryd yn cerdded ac yn ymlacio."
- Teulu Smith

"Cawsom ddyddiau ffantastig yn ymlacio ac yn pysgota. Byddwn yn dychwelyd."
- Reeds

"Wythnos wych arall unwaith eto, tywydd da a chroeso cynnes yn ôl yr arfer. Gwelwn ni chi'r flwyddyn nesaf."
- Teulu Greegs a Daisy y ci

"Mae’n fyd gwahanol yma. Rydyn ni’n lwcus iawn ein bod wedi dod o hyd i chi."
- Teulu Stella

"Croeso cynnes Cymreig. Golygfeydd hyfryd, tywydd da – beth arall sydd ei angen!"
- Teulu Sellby

"Nid yw’n colli ei apêl hyd yn oed ar ôl ugain mlynedd. Roedd y tywydd yn dda iawn. Diolch, Mrs Thomas."
- Teulu Griffiths